Prezentarea Sectorului Social-Filantropic

Sectorul Social – Filantropic şi Misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor este o componentă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, care este organizată şi funcţionează, din punct de vedere canonic şi administrativ, conform prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe Române, statut aprobat de Sfântul Sinod sub conducerea Preafericitului Părinte Daniel la data de 28 noiembrie 2007 şi recunoscut de legislativul statului român prin Hotărârea Guvernului nr. 53/16 ianuarie 2008.
Direcţiile de acţiune ale Sectorului Social – Filantropic şi Misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor vizează constituirea unui cadru dinamic care să permită dezvoltarea şi implementarea programelor social-filantropice destinate nevoilor specifice ale persoanelor, familiilor şi comunităţilor aflate în dificulate, în vederea susţinerii integrării acestora în viaţa economică, socială şi culturală a comunităţii şi asigurarea dreptului la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă.
La nivelul Centrului Eparhial există, începând cu anul 2011, următoarele servicii sociale acreditate:

Centrul de informare şi consiliere – str. Piscului nr. 1, sector 4, Bucureşti

    Beneficiari: Familie; Tineri 18-26; Adulţi; Persoane vârstnice;
    Tipuri de situaţii: Vârsta; Izolare socială; Situaţie de dificultate în familie; Sărăcie; Risc de separare de părinţi; Alte situaţii de dificultate;
      Tipuri de servicii oferite:Identificare şi evaluare; Informare în domeniu; Consiliere Socială; Consiliere Psihologică; Consiliere Juridică; Mediere socială Persoane; Servicii de îngrijire social - medicală; Reintegrare în Comunitate; Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză.


Centrul de îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” – str. Laurenţiu Claudian nr. 53, sector 2, Bucureşti

    Beneficiari: Persoane vârstnice;
    Tipuri de situaţii: Boală cronică; Vârsta;
    Tipuri de servicii oferite: Identificare şi evaluare; Găzduire pe perioada determinată; Servicii de îngrijire social - medicală; Reintegrare Comunitate; Consiliere Psihologică; Informare în domeniu.


Cantina socială “Casa Barnabas”- str. Drumul Taberei nr. 28A, sector 6, Bucureşti

    Beneficiari: Familie; Adulţi; Persoane vârstnice; Copii 7-16 ani;
    Tipuri de situaţii: Izolare sociala; Situaţie de dificultate în Familie; Alte situaţii de dificultate; Sărăcie; Vârstă;
    Tipuri de servicii oferite: Identificare şi evaluare; Consiliere Socială; Servicii de asigurare a hranei şi a suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei).

© 2011 Social Filantropic

Prezentare | Birouri | Programe | Aşezăminte | Noutăţi | Donaţii | Ghid legislativ | Parteneri | Contact